سرپرست جدید آموزش و پرورش سردشت زیدون تودیع و معارفه شد

خورنا – به گزارش خورنا، دکتر حرج چلداویصبح امروز امروزدر مراسم تودیع و معارفه رئیس آموزش و پرورش سردشت زیدون که با حضور مسئولان محلی در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش زیدون برگزار شد اظهارکرد: جهانی که در آن زندگی می کنیم به سرعت در حال تغییر است و هرلحظه این روند دوبرابر می شود.

وی از پیشرفت علمی و تکنولوژی در عرصه کنونی خبر داد و افزود: متولی ایجاد تحول در افراد جامعه آموزش و پرورش است و میطلبد مسئولان دست یاری به این نهاد دهند و به فکر ساختن و آباد کردن این نهاد باشند.
معاون پژوهش اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: برنامه های آموزش و پرورش باید متابق با سند تحول بنیادی که نقشه راه است پیش برود.
چلداوی ادامه‌داد: ما به دنبال این هستیم که دانش آموزان در مدارس با نشاط و شاداب، به یک شهروند سواد علمی فناوارانه تبدیل شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دانش آموز باید در مدرسه مهارت های زندگی را یاد بگیرد و ما مصمم هستیم که خود را با جهانی که هر روز در حال پیشرفت و بروز رسانی است تتابق دهیم.
معاون پژوهش اداره کل آموزش و پرورش خوزستان یادآور شد: نسل امروز پیام های کوتاه را دریافت می کند که  یکی از راه های  رسیدن به این راه تولید محتوای التکرونیکی در مدارس است که معلمان باید در این خصوص بیشتر تلاش کنند.
چلداوی ادامه داد: سیاست های کلی ما در اداره آموزش و پرورش این است که تمامی مدیران و معلمان خود را به اطلاعات بروز برسانند.
وی اضافه کرد: رویکرد آموزش ، پژوهش محوری است و پژوهش را به دانش آموز باید تعلیم دهیم.
معاون پژوهش اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: مهمترین اولویت یک مدیر در مدرسه پژوهش محوری است.
وی فرهنگ سازی و عمومی کردن پژوهش و تجلیل از پژوهش گران را دو هدف کلی بیان داشت و افزود: همه مدیران باید سطح مطالعه خود را افزایش دهند و تلاش بیشتری داشته باشند.
در ادامه این مراسم از زحمات شبانه روزی ولی شهبازی تقدیر و تشکر شد و امر الله طاهری بعنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش سردشت زیدون معارفه شد.