درخواست والدین دانش آموزان دبستان شهید دستغیب شهرچمران

باقر گل فر – خورنا : دبستان ۳۳ ساله شهید دستغیب شهر چمران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند.

به گزارش خبرنگار خورنا، دبستان شهید دستغیب شهر چمران با قدمتی بالغ بر ۳۳ سال، با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند که باعث نارضایتی دانش اموزان و خانواده های آنها شده است.

این مدرسه همچنین به دلیل اینکه در بازار قرار دارد، توسط دست فروشان احاطه شده و تردد برای دانش آموزان سخت شده است. ساختمان این مدرسه نیز دارای مشکلات فراوانی از جمله برق، آب و… میباشد. ماه گذشته که شروع سال تحصیلی مدارس بود، این مدرسه ۳ روز از نعمت برق به علت بدهی به سازمان برق بی بهره بود!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.