عکس: عملکرد فنی و حرفه ای بهبهان

خورنا: به مناسبت هفته ملی مهارت پایگاه خبری خورنا یک گزارش تصویری کامل از عملکرد مرکز فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان تهیه کرده است.

عکس ها از حسین محمدی فرد