سه مرکز جامع سلامت در اندیمشک راه اندازی می شود

خورنا – دکتر احمد مجیدی گفت : با اجرای فاز دوم برنامه تامین مراقبتهای بهداشتی در سکونتگاهای غیر رسمی حاشیه شهربه زودی ۳ مرکز سلامت جامع در شهر اندیمشک را اندازی خواهد شد.

وی افزود:در فاز نخست این برنامه تعداد ۶ پایگاه تامین مراقبتهای سلامت در ۶ نقطه حاشیه شهر اندیمشک راه اندازی شده است.

دکتر مجیدی تصریح کرد: با اجرای گام دوم این برنامه نزدیک به ۵ هزار نفر از شهروندان اندیمشک از امکانات و تسهیلات طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت بهرمند خواهند شد.
رییس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک گفت:شیوه نامه طرح تحول نظام سلامت موجب تغییرات مثبت بسیاری در حوزه سلامت شده و رضایت مندی مردم را به دنبال داشته است.

مجیدی افزود:طرح تحول نظام سلامت موجب ارتقای سطح خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی شده به طوریکه سطح خدمات در این بیمارستان ها به اندازه بیمارستان های خصوصی ارتقا یافته است.

مجیدی با اشاره به وجود ۳۰ خانه بهداشت در این شهرستان افزود:مجوز احداث شش مرکز تیم سلامت در حاشیه شهر اندیمشک صادر شده است.

وی افزود:در زمینه بهداشت و درمان بسیاری از دغدغه های مردم اندیمشک برطرف شده و این امر را می توان نتیجه انقلابی دانست که با اجرای تحول نظام سلامت در شهرستان رخ داده است.

مجیدی رضایتمندی مردم و پزشکان را از این طرح مطلوب دانست و گفت:این طرح به حفظ شان و جایگاه پزشکان نیز کمک زیادی کرده است.