مسئولان آبفای شهر چمران در خواب/ شهروندان چمران خودشان شکستگی لوله آب را ترمیم کردند!

خورنا – با گذشت بیش از ۲۰ روز از شکستگی لوله های آب شرب در فاز یک شهر چمران و عدم توجه به این موضوع توسط اداره آبفای این شهر، شهروندان برای ترمیم این خط لوله آب شرب، دست به کار شدند.

به گزارش خورنا، با گذشت بیش از ۲۰ روز از شکستگی لوله های آب شرب در فاز یک شهر چمران و عدم توجه به این موضوع توسط اداره آبفای شهر چمران، وضعیت منطقه میرفت که به حالتی غیرقابل سکونت تبدیل شود. تمام خیابان و منازل اطراف را آب گرفته بود.

بر اساس این گزارش، شکستگی مربوط به لوله آب شرب بوده که در شرایط بحران کم آبی فعلی تعجب آور است که اداره آبفای این شهر به هدر رفتن آب به این شدت بی توجه باشد.

بر اساس گزارش دریافتی، اداره آبفا با این توجیه که کارگران این اداره چند ماه است حقوق نگرفته اند و اعتصاب کرده اند، از انجام وظیفه خود سرباز زدند، این درحالی است که هزینه های دریافتی در قبوض آب باید در این موارد مصرف شود و عدم پرداخت حقوق کارکنان سوء مدیریت مسئولان مروبطه را میرساند و انتقادی متوجه کارگران نیست.

به گزارش خورنا، این معضل با همت تعمیر کاران سایت صنعتی شهر چمران و با هزینه شخصی اصلاح و رفع شد و رو سیاهی اش ماند برای ذغال!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • احسنت بر بچه های زحمت کش خورنا که به فکر اب این سرمایه ملی هستند