حرکت تشکیلاتی پایه و اساس مطالبه گری اجتماعی

خورنا -طبق تجربه کشورهای توسعه یافته و بعضی از مناطق کشورمان به اثبات رسیده که مطالبه گری اجتماعی شهروندان و نخبگان جامعه نقش بسیاری در توسعه و پیشرفت جامعه در ابعاد گوناگون و مهم تراز ان به قدرت رسیدن مسولین توانمند و پاسخگو و فعالیت در مسیر کارامدی و قانونمندی داشته است.

خورنا -طبق تجربه کشورهای توسعه یافته و بعضی از مناطق کشورمان به اثبات رسیده که مطالبه گری اجتماعی شهروندان و نخبگان جامعه نقش بسیاری در توسعه و پیشرفت جامعه در ابعاد گوناگون و مهم تراز ان به قدرت رسیدن مسولین توانمند و پاسخگو و فعالیت در مسیر کارامدی و قانونمندی داشته است.مشخصا شیوه و و راههای گوناگون برای مطالبه گری و پرسش گری شهروندان متصور است که در شکلهای غیرسازمان یافته و تشکیلاتی وجود دارد و قطعا حرکت به شکل تشکیلاتی به علت استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای فعالیت گروهی و سازمانی کاملترین،موثرترین و نتیجه بخش ترین حالت خواهد بود.
تشکیلات در تعریف کلی به مجموعه ای از افراد گفته می شود که با داشتن مقاصد یکسان و با برنامه ،طرح ، تقسیم کار ویک مدیریت واحد، در قالب یک گروه به دنبال رسیدن به اهداف مد نظر هستند. در پیروزی انقلاب اسلامی حضور فعالین انقلابی در عرصه های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و با افکار و گرایش های گوناگون در قالب تشکیلات و سازمان نقش بی بدیلی داشت و در ان برهه شهیدان بهشتی و مطهری نقش ایجاد تشکیلات در روند اهداف و نهادینه سازی مقاصد انقلاب و نظام را مرتبا گوشتزد می کردند.قابل توجه اینکه فعالیتهای گروهی و مطالبه گری تشکیلاتی ریشه ها و توجهات قرانی و روایتی قابل توجهی دارد.از مهمترین ایات قرانی در این مورد می توان به ایه ۱۰۴سوره ال عمران اشاره کرد:و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یا مرون بالمعروف و ینهون عن المنکر:از میان شما باید امتی باشد که دعوت به خیر کند و امر به معروف و نهی از منکر نماید .لفظ امت در این جا به معنای گروه است و با توجه به این ایه میتوان برداشت کرد که حرکت مطالبه گری اجتماعی در جهت احقاق حقوق شهروندان و پرسشگری و نظارت در شکل تشکیلاتی و گروهی به از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که در دین اسلام به عنوان یکی از مهمترین فریضه ها یادشده است و سایر اعمال افراد به نوعی به این امر مرتبط است.
به ظهور رساندن و پیگیری دغدغه مطالبه گری ، اصلاح گری و پرسشگری و نظارت بر عملکرد نهادها و سازمان ها اگر به شکل فردی و حتی از میان فرهیختگان و متخصصین نیز صورت گیرد نمیتواند در قیاس با حضور افراد در قالب گروهها و تشکیلات سازمان یافته برای مبارزه ، پیگیری و کمک به رفع تخلفات ،قانون گریزی ها و انحرافها در جامعه موثر باشد.حضور دیدگاهها و افراد با توانایی ها ،تخصص ها و اندیشه های گوناگون در کنار هم و با اهداف و مقاصد یکسان و مشخص با ایجاد نظم و طرح و برنامه که در قالب تشکیلاتی محقق خواهد شد خواهد توانست باعث زایش و تبلور فکر و اندیشه و به شکل بالفعل ایجادکننده خلاقیتها و برنامه های قوام یافته تر ،کامل تر،تخصصی تر و عملی تری برای پیگیری و اجرای اهداف و مطالبات تشکیلاتی باشد که قطعا در توان یک فرد به تنهایی علی رغم دارا بودن توانایی و تخصص شخصی قوی نخواهد بود.
اهمیت کارگروهی این است که افرادی که در یک مجموعه قرار میگیرند بدلیل حرکت در یک هدف و مقصد می توانند مسبب انگیزه مناسب برای اهداف کلی اعضاء و همچنین ایجادکننده خرد و عقل جمعی برای مجموعه باشند.این امور باعث خواهد شد که افراد تیم بهتر بتوانند در مسیر پیش رو و با سعی و تلاش فراوان تری با سختی ها و ناکامی ها مقابله کرده و به قولی پشتیبان خوبی برای هم در به ثمر رسیدن مقصد نهایی تشکیلات باشند.
همچنین وجود افراد صادق،دلسوز،فهیم و اخلاق مدار در یک سازمان دارای برنامه و نظم این قابلیت را داراست که با استفاده حداکثری و بهینه از زمان و سرمایه انسانی مناسب بهترین راندمان را در رسیدن به اهداف متعالی سازمان و تشکیلات که همان توسعه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی جامعه است داشته باشند.به خصوص در جهش علمی و صنعتی امروز دنیا استفاده مناسب از زمان و سرمایه انسانی بیش از پیش ضروری بوده که ایجاد تشکیلات و فعالیتهای گروهی زمینه این امر را براحتی میسر خواهد ساخت.همواره یکی از دغدغه های همیشگی صاحبنظران و فعالان اجتماعی توانمند سازی ،تربیت و پرورش نیروی فعال دارای حساسیت و دغدغه اجتماعی و فرهنگی برای اهداف و منویات سازمان است.قطعا یکی از بهترین زمینه های این ظرفیت سازی را یک تشکیلات منسجم و با مدیریت هدفمند میتواند ایجاد کند.
ضمنا تشکیلات بدلیل دارا بودن مرامنامه،اساسنامه و چهارچوب و الزامات قانونی و اخلاقی جهت فعالیتها و کارکردهای اعضاء خواهد توانست در روند حرکت مجموعه علاوه بر بالا بردن کیفیت و کمیت اجرای اهداف و برنامه ها باعث جلوگیری از ایجاد بسیاری از چالش ها ،انحرافها و افراطی کاریهای پیش روی مطالبه گری فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی باشد.
نتیجه ای که از جمع بندی این نکات برداشت می شود این است که مطالبه گری تشکیلاتی،سازمان یافته و رسمی به عنوان جولانگاه برتری خرد جمعی بر تفکر فردی برتریهای فراوان و اثربخشی بیشتری نسبت به حالت فردی و غیررسمی خواهد داشت و برای نیل به اهداف توسعه،پیشرفت ،ابادانی و رفع محرومیت ناگزیر به حرکت در قالب و شکل تشکیلات و سازمان خواهیم بود.

پویان تابناک