روزنامه ایران: مشایی طبق نظرسنجی مراکز رسمی، محبوبترین چهره سیاسی کشور است

خورنا: بسیاری از صاحبنظران معتقدند حضور رحیم مشایی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری زمینه ساز مشارکت حداکثری و انتخابات رقابتی خواهد بود. در مقابل برخی دیگر بر این باورند که حضور مشایی حتی در صورت تایید صلاحیت، انتخابات را با تنش هایی روبرو خواهد ساخت.