نماینده مجلس: تغییر استاندار به نفع خوزستان نیست

خورنا: سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز درمجلس شورای اسلامی گفت : تغییراستاندارخوزستان به نفع استان نیست . این جابجایی درشرایط فعلی که سال آخردولت احمدی نژاد است، به خوزستان ضربه می زند.

وی صبح امروز دوشنبه درگفت وگو با خبرنگارایرنا باتاکید براینکه بین کلیه نمایندگان برای اتخاذ تصمیم درخصوص مسایل استان خوزستان ، اتحاد و همفکری هست ، افزود : باتوجه به شرایط موجود که سال اخردولت هشت ساله احمدی نژاد است ،خود ‘دولت’ درخصوص جابجایی استانداران تصمیم گیرنده است و دراین شرایط توجه زیادی به نظرات و پیشنهاد دیگران درخصوص عزل و نصب ها نخواهد شد.

وی افزود: مشکل کنونی خوزستان ،تغییراستاندار نیست . اولویت امروز مردم این استان گرانی است و ما نمایندگان باید دراین راستا برای حل این مشکل مردمی به دولت کمک کنیم .

نماینده مردم اهواز درمجلس شورای اسلامی گفت : درسال پایانی دولت دهم ، استاندار هرکه باشد ،اتفاقی نمی افتد . به فرض اینکه استاندارجدیدی بیاید تا بخواهد استان را بشناسد ، یک سال تمام شده است .ضمن اینکه تضمینی نیست که استاندارجدید در دولت بعدی نیز باشد.

حسینی گفت : پیگیری طرح جابجایی نابهنگام استاندارخوزستان ، درشرایط فعلی به خوزستان ضربه می زند . براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید بانمایندگان دولت تالحظه آخرتعامل داشت.این نوع ادبیاتی که درخصوص تغییرمدیران راه افتاده صحیح نیست .

وی افزود: امروز بحث ما ، اتحاد و یکپارچگی است . ضمن اینکه مقام معظم رهبری برتعامل با دولت را تاکید داشتند. بنابراین این تعامل تا لحظه آخر مدیریت باید باشد ، تازمانی که حجازی استاندارخوزستان است باید این تعامل ادامه داشته باشد.

حسینی گفت : اگر اختلاف سلیقه و یا انتقادی از مدیران است باید درجلسات تخصصی عنوان و اظهارنظرها داخلی باشد.

این نماینده مردم اهواز درپایان تاکید کرد که ما نمایندگان درشرایط فعلی باید دست به دست هم دهیم وکمک کنیم تا با جذب اعتبارات تکمیلی ازدولت درقالب طرح های مهرماندگار ،طرح های نیمه تمام دولت درخوزستان را تکمیل کنیم تا مردم عزیزو شریف خوزستان ازآنها بهره مند شوند.

گفتنی است برخی ازرسانه های خوزستان اخیرا به نقل از یکی از نمایندگان مردم اهوازدرمجلس شورای اسلامی ازاحتمال تغییراستاندارخوزستان خبرداده بودند.