رد شایعه شیوع بیماری وبا در آبادان

به گزارش خورنا به ننقل از فارس، مرتضی جعفری اظهار داشت: بهداشت یکی از مسائل اساسی و بنیادی در هر جامعه به شمار می‌رود که باید با جدیت در همه بخش‌ها به آن پرداخت.
وی با بیان اینکه به تازگی شیوع بیماری وبا در آبادان شایع شده است، افزود: امسال مورد خاصی از بیماری وبا در آبادان مشاهده نشده و اداره بهداشت این قضیه را رد می‌کند.
رئیس مرکز بهداشت آبادان بیان کرد: به همین ترتیب موردی از بیماری‌های اسهالی نیز در منطقه گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه بیماری وبا از طریق آب آلوده به فرد منتقل می‌شود، گفت: از شهروندان می‌خواهیم با اطمینان از سالم بودن آب آشامیدنی اقدام به مصرف آن کنند و در این راستا از آب لوله برای خوردن و آشامیدن استفاده نکنند.
جعفری اضافه کرد: البته در حال حاضر هیچ‌گونه دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت عرضه سبزیجات یا سالاد در رستوران‌ها به ما ابلاغ نشده اما رعایت هر چه بیشتر نکان بهداشتی می‌تواند سلامتی همه افراد را تضمین کند.
به گفته وی برای شست‌و‌شوی سبزیجات حتماً باید از آب سالم محلول مخصوص ضدعفونی میوه و سبزیجات استفاده کرد.
رئیس مرکز بهداشت آبادان با اشاره به اینکه گ‍رم‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍و‌ا ‌اح‍ت‍م‍‍ال‌ ب‍روز ب‍ی‍م‍‍اری‍‍‌ه‍‍ا‌ی‌ گ‍و‌ارش‍‍ی‌، پ‍وس‍ت‍‍ی‌ و روده‌‌‌ا‌ی‌ ر‌ا ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍‍ی‌ک‍ن‍د، افزود: ف‍ص‍ل‌ گ‍رم‍‍ا ش‍ر‌ای‍ط م‍ح‍ی‍ط‍ی‌ م‍ن‍‍اس‍ب‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ رش‍د ب‍ی‍م‍‍اری‌‍‌هاست و ‌از ‌ای‍ن‌‌رو ر‌ع‍‍ای‍ت‌ ن‍ک‍ردن‌ ن‍ک‍‍ات‌ ب‍‍ه‍د‌اش‍ت‍‍ی‌ ش‍ر‌ای‍ط ر‌ا ب‍ر‌ا‌ی‌ رش‍د م‍ی‍ک‍روب‍‍‌ه‍‍ا ت‍س‍ری‍‍ع‌ م‍‍ی‌ س‍‍ازد.
وی با بیان اینکه‌ ش‍‍ه‍رون‍د‌ان‌ باید‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ر‌ع‍‍ای‍ت‌ ن‍ک‍‍ات‌ ب‍‍ه‍د‌اش‍ت‍‍ی‌ ح‍س‍‍اس‌‌ت‍ر ب‍‍اش‍ن‍د، بیان کرد: شهروندان در حد امکان از دوره‌گردهایی که با عدم رعایت مسائل بهدشاتی اقدام به عرضه موادغذایی می‌کنند خرید کنند.
جعفری گفت: مسئولان شهری باید بیش از پیش به مسائل بهداشتی منطقه و مردم توجه معطوف کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.