ولی الله شجاع پوریان، نماینده اسبق بهبهان با همدلی می آید

خورناروزنامه‌ همدلی با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی ولی‌الله شجاع‌پوریان نماینده اسبق بهبهان به زودی فعالیتش را آغاز می کند و به جمع روزنامه های کشوری می پیوندد. شجاع‌پوریان در این باره گفته است که این نشریه قریب به یک دهه در سطح استان خوزستان به صورت هفته‌نامه منتشر می‌شد که مردم استان خاطره‌ها از آن دارند، علت این است که این نشریه توانسته‌ قدم‌های مثبتی در عرصه فعالیت‌های مطبوعاتی و انعکاس دردها و مشکلات این خطه بردارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.