سکوت معاون استاندار!

خورنا در شرایطی که بانوی محیط زیست کشور انگشت اتهام خود را به سمت نمایندگان خوزستانی روانه کرده بود و آنان را مقصر اصلی آلودگی ها می دانست جا داشت معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان مستقیما وارد گود شود و بگوید که چند درصد از اعتبارات ۵۵ میلیاردی مقابله با ریزگردها که در مجلس تصویب شده بود به خوزستان اختصاص یافت اما متاسفانه در این هیاهو ، معاون استاندار ، خود را به دور از این هیاهوها و اتهام زنی ها قرار داد و صرفا به صورت غیرمستقیم ، سخنانی از وی منتشر شد.

از جمله اینکه ، بهمئی نماینده رامهرمز در تماسی با حاجتی مدیر برنامه ریزی استانداری و لاهیجان زاده رئیس محیط زیست خوزستان به این نکته پی می برد که  در ۱۱ ماه گذشته حتی یک ریال از ۵۵ میلیارد تومان سال جاری به مبارزه با گرد و خاک به خوزستان اختصاص داده نشده است!