دستور شهردار اهواز جهت ارائه امکانات و تسهیلات ویژه به کارگران خدمات شهری

خورنا گلستانی گفت : با توجه به دستور اکید شهردار کلانشهر اهوازبه زودی به کارگران خدمات شهری امکانات ویژه ای خواهیم داد،تا علاوه بر دریافت شیر وماسک در زمان آلودگی هوا بتوانند همیشه از خدمات رفاهی وپزشکی نیز باتخفیف استفاده نمایند.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندازدستور ویژه جنای آقای مهندس موسوی شهردار کلانشهر اهوازجهت ارائه امکانات وتسهیلات ویژه به کارگران خدمات شهری شهرداری اهواز خبر داد.

مجتبی گلستانی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند اهواز اعلام کرد :با دستور جناب آقای مهندس موسوی شهردار کلانشهر اهواز به زودی به کارگران خدمات شهری که در معرض گردوخاک هستند وهمه روزه بویژه شبها مشغول جمع آوری زباله ورفت وروب خیابان ها ومعابر هستند امکانات ویژه ای خواهیم داد
گلستانی افزود کارگران خدمات شهری زحمتکش ترین قشر جامعه هستند وباید حق الزحمه آنها مورد توجه بوده ودر اولویت قرار گیرد.

کارگران شهرداری اصلی ترین وظیفه خدماتی شهرداری، یعنی جمع آوری زباله ورفت وروب رابه عهده دارندونوک پیکان خدمات رسانی شهرداری شهرداری به شهروندان می باشند

وی گفت : با توجه به دستور اکید شهردار کلانشهر اهوازبه زودی به کارگران خدمات شهری امکانات ویژه ای خواهیم داد،تا علاوه بر دریافت شیر وماسک در زمان آلودگی هوا بتوانند همیشه از خدمات رفاهی وپزشکی نیز باتخفیف استفاده نمایند.

این مقام مسئول اضافه کرد:شهرداری مدیون تلاش های صادقانه وبی وقفه کارگران است که شبانه روز به ارایه خدمات مطلوب به منظور رضایتمندی شهروندان می پردازد وباید همواره پیگیر حقوق ومطالبات این قشر زحمتکش باشیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.