هفته دوم مسابقات کورس کشوری در چهار دور در پیست سوارکاری شهید باکری دزفول برگزار گردید

خورنا کورس اول اسبهای صفر امتیاز،تعداد اسبها ۱۰:
اول:لودر(زرافه خان*شیبا) مالک:علی مصدق اردکانی چابکسوار:شهاب ربیحاوی
دوم:کدخدا(بشیر*دالاهو) مالک:نصرلله و محمود بندر چابکسوار:محمد چوبدار
سوم:لامیابامیان(رامسیس*جلاله شهبازی) مالک:غلامحسین بامیان چابکسوار:اردشیر پورمانیان
کورس دوم اسبهای۲تا۶امتیاز تعداد اسبها۵:
اول:لهراسب کبیر(پاسارگارد*تیراژه) مالک:محسن شکاری چابکسوار:
دوم:گام زن(خنجر شهبازی*بنت حماسه) مالک:شیرین مالزیری چابکسوار:علی زارعی
دور سوم اسب های۸تا۱۸امتیاز تعداد اسبها۸:
اول:گیومات(خرداد*خالصه بیک) مالک:حسین خادمعلی چابکسوار:اردشیر پورمانیان
دوم:غدیرخان(وصف*خاطره آذربایجان) مالک:محمدخان کیانی چابکسوار:علیرضا سپهوند
سوم:کیکاووس(لجند*آناهیتا) مالک:شکیبا عالیپور چابکسوار:
دور چهارم دور قهرمانی تعداد اسبها۴:
اول:گیو(براری*ترمه) مالک:حاج ملاعزیز هلاکوپور چابکسوار:مهدی هلاکوپور
دوم:لرد(دلاورسیاوش*دیدار) مالک:بهرام قنبری چابکسوار:
لازم به ذکر است که در دور قهرمانی همانند هفته پیش قهرمان بویراحمد با۱۳۰امتیاز کشوری حضور داشت که متاسفانه باز در پیچ دوم از پیست خارج شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.