تصاویر: حضور حماسی مردم سردشت زیدون در راهپیمایی ۲۲ بهمن

خورنا: راهپیمایی ۲۲ بهمن در سردشت زیدون برگزار شد.

Picture 005 (Copy) (Copy)Picture 033 (Copy) (Copy)Picture 044 (Copy) (Copy)Picture 046 (Copy) (Copy)Picture 047 (Copy) (Copy)Picture 098 (Copy) (Copy)Picture 125 (Copy) (Copy)Picture 135 (Copy) (Copy)Picture 131 (Copy) (Copy)Picture 002 (Copy)Picture 033 (Copy)Picture 088 (Copy)Picture 094 (Copy)Picture 104 (Copy)Picture 131 (Copy)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.