زاویه ی مدیر کل با استاندار/ تقی زاده به مجلس فکر میکند؟

خورنا اولتیماتوم و ضرب الاجل اخیرا استاندار به مدیرکل آموزش و پرورش ، صدای خیلی ها را درآورده و اکثر کارشناسان آموزشی اظهارات مقتدایی درخصوص ارتقای ۱۰ پله ای را ناسنجیده و غیرعلمی ارزیابی کرده اند.

دیروز نیز مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تیر خلاصی به اولتیماتوم مقتدایی زد و گفت که شرایط برای ارتقای ۱۰ پله ای آموزش و پرورش استان فراهم نیست.

تقی زاده گفته است که اگر شرایط فراهم شود قطعا تحول به وجود می آید ولی فعلا این شرایط در استان خوزستان وجود ندارد. کمبودهای فراوانی داریم و شاید بتوانیم سه یا چهار رتبه تغییراتی داشته باشیم ولی ۱۰ رتبه نمی شود.

با موضع گیری تقی زاده ، چنین به نظر می رسد که مدیریت تقی زاده چندان دوامی نخواهد یافت. ضمن آنکه شایعاتی نیز مبنی بر کاندیداتوری وی از شوشتر مطرح شده و احتمالن در صورت خدشه دار شدن روابط او با مقتدایی ، کمربند خود را برای کاندیداتوری محکم تر ببندد.