مقتدایی وزیر را بدون ماسک رها کرد !

خورنا طبق شنیده های ذره بین، در سفر وزیر ارتباطات به خوزستان که همزمان شده بود با گرد و غبارهای سه روزه، دکتر مقتدایی استاندار خوزستان برای اینکه طعم تلخ گرد و غبارها را به وزیر بچشاند و بفهماند که مردم در چه شرایطی زندگی می کنند او را چند دقیقه ای بدون ماسک در هوای غبارآلود اهواز رها کرد.

البته گفته می شود که جناب وزیر با دیدن شرایط بد هوایی، حاضر به پیاده شدن از ماشین کولردار در هوای غبارآلود اهواز نشد اما استاندار با ترفندی او را از ماشین به هوای غبارآلود کشانده است!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.