کار فرهنگی اداره کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

خورنا به مناسبت دهه فجر ساعاتی پیش از اهدای کتاب توسط اداره کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان به منطقه محروم چغامیش خبر داد. امروز در یک اقدام فرهنگی و کاری مشترک از اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دزفول و کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان بیش از ۲۰۰نسخه کتاب و تعداد ۲ قفسه کتاب کودک از طرف کانون پرورش فکری و ۱۰۰نسخه کتاب از طرف اداره کتابخانه های عمومیبه مدرسه ابتدایی و راهنمایی پگاه واقع در چغامیش اهدا شد.DSC05970 DSC05959 DSC05925

 

همچنین خانم زینب بسی خاسته قصه گوی کودک اداره کتابخانه های عمومی با گفتن قصه ، دانش آموزان را به کتابخوانی و مطالعه دعوت نمود. همچنین عروسکهای اداره کتابخانه هی عمومی با هنرنمای خود باعث شادی کودکان ونوجوانان چغامیش شدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.