درگیری طایفه ای در حومه دزفول

به گزارش خورنابه نقل از شاهدان عینی در حومه دزفول درگیری های طایفه ای رخ داده است که آمار های غیر رسمی از زخمی شدن تعدادی خبر می دهد .
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.