برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های حل خلاق مسأله در خرمشهر

خورنا کارگاه آموزشی مهارت های حل خلاق مسأله در خرمشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر ، در راستای ارتقاء دانش فنی بهبود و مهارتهای تخصصی مدیران و معاونین مدارس ، کارگاه آموزشی با عنوان « مهارتهای حل خلاق مسأله » ویژه مدیران و معاونین آموزشی مدارس خرمشهر ، روز سه شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ با حضور مدرس کشوری ، جناب آقای دکتر حوری زاد و همچنین با حضور سرکار خانم بداق معاون آموزش ابتدایی مدیریت در محل مجتمع فرهنگی خلیج فارس برگزار گردید .

آقای رفیعی مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر ، ضمن تأکید بر نقش مهم مدیران و معاونان مدارس در هدایت فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس ، ابراز امیدواری نمودند با تداوم اقداماتی از این قبیل ، تحول مطلوبی را در شیوه های مدیریت مدارس شاهد باشیم . وی همچنین از زحمات کلیه عوامل اجرایی دخیل در برگزاری این همایش قدردانی نمودند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.