گهستونی، رئیس شبکه NGOهای میراث فرهنگی خوزستان شد

خورنا  اعضای هیئت رئیسه شبکه تخصصی انجمن های دوستدار میراث فرهنگی استان خوزستان با برگزاری انتخاباتی در صبح  روز یکشنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ انتخاب شدند که پس از انجام امور اداری حکم اعضای هیت مدیره توسط وزیر کشور ابلاغ خواهد شد.

انتخابات این شبکه با حضور مسئول تشکل های مردم نهاد استانداری خوزستان و مسئول امور توانمندسازی گروه های مردم نهاد استان خوزستان و نمایندگانی از انجمن های دوستدار میراث فرهنگی سراسر استان پیش از ظهر امروز برگزار شد.

در این مراسم مجتبی گهستونی  -دبیر کمیسیون محیط زیست کانون آینده نگری-  به عنوان مدیرعامل شبکه انتخاب شد. این شبکه برای نخستین بار است که در حوزه میراث فرهنگی و در خوزستان ایجاد می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.