انفجار گاز شهری جان دو نفر را در خرمشهر گرفت

خورنا ˈشهرام مقامˈ سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود:تیم درمانی فوریت های پزشکی خرمشهر پس از اطلاع از انفجار گاز شهری و آتش سوزی در یک واحد مسکونی در خیابان امام علی(ع) خرمشهر، به محل اعزام شد.

وی اظهارکرد:متاسفانه یک مرد و یک زن بر اثر شدت انفجار و سوختگی در محل فوت، و پیکر آنها به سردخانه منتقل شد.

مقام گفت:دلیل بروز حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی خرمشهر در حال بررسی است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • مختار به راستی این اندازه پست و فرومایه شدیم که خودسوزی یک جوان خرمشهری را خبر نمی دهیم؟ هیهات من الذله