بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز پیرامون حوادث روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی

خورنا بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز* پیرامون حوادث روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی

میزان رای ملت است
حوادث تلخ روز یکشنبه و برخورد زننده تنی چند از نمایندگان مجلس با علی مطهری فرزند شهید بزرگوار مطهری معلم انقلاب این ذهنیت را در جامعه و بخصوص در دانشجویان ایجاد کرده است که مگر میشود اشخاصی نماینده واقعی ملت باشند و با آرای ملت به مجلس ورود پیدا کرده باشند و آنگاه سنگ دیگران را به سینه بزنند،چگونه می شود برای آزادی مردم به مجلس رفته باشند و بعد مانع آزادی هم قطار خود شوند و خود را و همفکران خود را بالاتر از قانون دانسته و به رفتار هایی روی آورند که در شان هیچ مجلسی نیست،چه برسد به مجلسه شورای اسلامی که می خواهد نماد و الگویی ایرانی و اسلامی برای سایر مجالس در جهان باشد،آیا این یک برگشت به عقب نیست؟
آیا واقعا در دوره ای که آقای مدرس در مجلس بودند، با وی این گونه رفتار شده؟ آیا این اخلاق ایرانی اسلامی است و یا اخلاق استالیتی؟ پس چه شده که این اتفاق روی داده؟ آیا این موضوع نتیجه همان رد صلاحیت هایی نیست که نمایندگان واقعی مردم را خانه نشین کرده و افرادی را با انواع روش های غیر اخلاقی بر روی کار آوردند و نتیجه آن به وجود آمدن این یکشنبه سیاه در این کشور شده است؟
آری یکشنبه سیاه،چرا که در این روز،این آقای مطهری نبود که مانع حرف زدنش شدند و بلکه صدای یک ملت بود که خاموشش کردن و الان ایران در سوگ آزادی خود نشسته است و این روز سیاه و این مجلس سیاه را هیچ گاه از یاد نخواهد برد.آیا زمزمه مردم را در کوچه و بازار که لیاخوفم آرزوست را نمی شنوند؟ و آیا تمامی این موارد نشان نمی دهد که این افراد نماینده ملت با شعور و آزادی خواه ایران نبوده،چرا که:
پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش مخوانش پسر
این افراد رزومه ای سیاه برای همیشه در کارنامه کاری خود و مجلس اصولگرا ثبت نمودند و بخصوص آقای ناصر سودانی نماینده اهواز جواب این اهانت خود را به آقای مطهری که اکنون نماد تظلم خواهی ملت ایران است را خواهد دید.
علی مطهری چه زیبا به حق بیان کرد که حصر هر شخص بدون محاکمه برای مدت طولانی تنها بر اساس وحی نازل بر پیامبر امکان پذیر است و پیامبر (ص) نیز هیچگاه بدون محاکمه کسی را محکوم نمی نمود.
**ما دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ** این حرکت مستبد گونه وآزادی ستیرانه نمایندگان مجلس را محکوم می نماییم
و یاد آن را درخاطر خود و مردم ایران اسلامی زنده نگاه خواهیم داشت و جواب ما را از صندق ههای رای انتخابات نمایندگی آینده خواهند دید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.