شأن و جایگاه کهن و رفیع دزفول را حفظ کنید

خورنا :خبر تکان دهنده و مایه شرمساری بود. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۱ دی ماه در اثنای سخنرانی آقای دکتر “علی مطهری” فرزند شهید مرتضی مطهری، آقای پاپی زاده پالنگان نماینده دزفول به همراه دو تن دیگر از نمایندگان به ایشان حمله ور می شوند. بسیار جای تأسف دارد که کسانی که خود را نماینده مردم ایران در قوه مقننه می دانند تا این حد نسبت به حرمت قانون بی اعتنا بوده و حق مسلم یکی از همکاران خود را تضییع می کنند. و باز جای تأسف مضاعف دارد که ایشان بجای اینکه بدنبال کسب نام و شهرتی در بین بزرگان مجلس باشد، سعی می کند از جماعت کوچک ها و ناچیزها سبقت گرفته و در بین آنان نامی در کند.
آقای پاپی زاده باید بداند که به هر صورت نماینده مردمی اصیل و با فرهنگ بوده و از طرف آحاد این دیار موظف به حفظ شأن و جایگاه کهن و رفیع این شهر است.
این اعمال ضدفرهنگی جز نفرت و انزجار از طرف مردم صبور و لایق دزفول چیزی در پی ندارد. بزرگان این شهر، شب و روز به دنبال کسب اعتبار و وجاهت بحق این دیار بوده و از این طریق در پی توسعه همه جانبه شهر می باشند و از آن طرف نماینده شهر اقداماتی در خلاف جهت توسعه انجام می دهد و سرمان را پایین می اندازد.
به قول قیصرمان : دلی سربلند و سری سر به زیر از این دست عمری به سر برده ایم
امیرحسین شیروی
منبع : دزان ان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.