در جمع راه پیمایان 9 دی؛

شهردار بندرماهشهر: ۹ دی بیانگر تجدید عهد با ولایت فقیه است

خورنا شهردار بندرماهشهر درمسیر راهپیمایی حماسه ۹ دی درگفتگو با ماهشهرامروزبیان داشت:۹دی روز مبارزه باکسانی که فتنه کردند و به روز عاشورا و به مقام امام حسین(ع)جسارت کردند .

وی ادامه داد:برای محکومیت این حرکت در سالروز این روز راهپیمایی را شرکت کردیم، برای اثبات اینکه ما درمسیرولایت هستیم وبه مقام ولایت ارج می نهیم.

غلامحسین کمایی بیان داشت:امروز بیانگرتجدیدی عهدبا ولایت فقیه است و همچنین حمایت از انقلاب اسلامی ما می باشد.

شهرداربندرماهشهراظهارداشت:مردم دراین راهپیمایی تنفر از عوامل فتنه و همینطور به دشمنان این نظام گوش زد می کنند که هیچ موقع به فکر شورش یا مسائل دیگه ای که بخواهند این نظام رابهم بزنند نداشته باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.