فرماندار هندیجان:

شهرهای بالا دست هندیجان باید رعایت حق مردم هندیجان را بکنند

خورنا وهاب شیرعلی : احمد جعفری نسب فرماندار هندیجان در جلسه شورای کشاورزی این شهرستان که با حضور مهندس ناظمی پورمدیریت امور آب ناحیه جنوب شرق ومحسنی رئیس اداره جهاد وکشاورزی شهرستان ودیگر مسئولین ادارات شهری ونماینده کشاورزان وجمعی از کشاورزان هندیجان در محل سالن اجتماعات فرماندار تشکیل شده بود اظهار داشت اینطور نیست که کشاورزان فکر کنند قضیه آب رودخانه پی گیری نمیشود چرا در حال پی گیری هستیم از تمام منابع ومقامات مسئول ولی یکسری اتفاقاتی که افتاده کار را پیچیده کرده ونیاز به پیگیری بیشتری دارد.
وی افزود : هدف همه ما حل مشکل آب کشاورزان است باید طوری این مشکل حل شود که دائمی باشد نه بطور موقت مشکل آب در هندیجان همیشه بوده واگر در زمستان خوب مدیریت نکنیم در تابستان باهم مشکل آب روبرو هستیم این واقعیتی است که نمیشود ازآن فرار کرد.
نماینده عالی دولت در هندیجان گفت : بامسئولین سازمان آب وبرق استان خوزستان جلساتی داشته ایم و این بحران را داریم حل میکنیم قرار است با مسئولین شهرهای بهبهان وامیدیه جلسه ای داشته باشیم که مشکل حل شود برای مدیریت آن پیگیری میکنیم وهر کار لازم باشد انجام میدهیم تا آب با مدیریت بهتر توزیع شودوحق وحقوق این مردم داده شود.
جعفری نسب افزود : همین الان مردم با مشکل مصرف آب مواجه هستنداز طریق شهرهای بالا دست رودخانه زهره اتفاقاتی می افتد که مردم هندیجان ضرر میکند وباعث بیکاری وضرر کشاورزان هندیجان میشود.
فرماندار هندیجان در پایان گفت : مصوب میکنیم که از سال آینده این کار مدیریت شود وظیفه همه ما مسئولین هست که مشکل کشاورزان ومردم را حل کنیم واین حق مردم هست وباید دست به دست هم بدهیم که این مشکلات بوجود نیاید واگر هم امد هرچه سریعتر حل کنیم وشهرهای اطراف هندیجان هم باید رعایت حق مردم هندیجان را بکنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.