انتخاب استاد دانشگاه شهید چمران به​عنوان پژوهشگر نمونه

خورنا انجمن زمین​شناسی ایران دکتر علیرضا زراسوندی استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز را به عنوان پژوهشگر نمونه علوم زمین در سال ۹۳ برگزید.

انجمن زمین​شناسی ایران، هر ساله از بین فعالان عرصه پژوهشی علوم زمین، پژوهشگر نمونه کشور در این رشته را انتخاب می​کند که امسال  از سوی این انجمن لوح تقدیر پژوهشگر نمونه علوم زمین به دکتر زراسوندی استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز، اعطا شد.

دکتر زراسوندی در هفته پژوهش امسال به عنوان پژوهشگر برتر استان شناخته شد و هم​اکنون به عنوان استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز و رئیس بنیاد نخبگان خوزستان فعالیت می​کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.