مدیر روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز منصوب شد

خورنا طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز خانم ندا شفیعی به عنوان مدیر جدید روابط عمومی این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش ایرنا در قسمتی از حکم منتشر شده آمده است با استناد به ماده ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت دو سال به سمت رییس اداره روابط عمومی دانشگاه منصوب می شوید.

خانم شفیعی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات و مدرس دانشکده خبر ایرنا اهواز است و پیش از این به عنوان مدیر مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی خوزستان فعالیت داشته است.

دبیر سیاسی خبرگزاری ایسنا ، مدیر مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی ، جهاد گر نمونه کشور در سال ۹۱ ،خبرنگار نمونه استان خوزستان در سال ۸۶ ،دبیر علمی دومین و سومین سمینار روابط عمومیهای استان خوزستان ، داور علمی جشنواره سلام در سال ۹۳ داور علمی جشنواره مطبوعات شهری آبادان و داور علمی دو دوره جشنواره شهر و رسانه در استان از سوابق علمی و اجرایی خانم شفیعی است.

پیش از این دکتر حسن دادخواه رییس روابط عممی دانشگاه شهید چمران بود.