حاجی زاده: اختصاص تسهیلات، به حوزه کشاورزی رونقی تازه به چرخ اقتصادی استان می دهد

خورنا کشاورزی از اولویت های استان محسوب می شود که تقویت پتانسیل های آن  گامی مهم  جهت عمران و آبادی استان است و نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت.

مهندس حاجی زاده گفت: کشاورزی از اولویت های استان محسوب می شود که تقویت پتانسیل های آن  گامی مهم جهت عمران و آبادی استان است و نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت.
مدیر مرکز سامد با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و صنایع وابسته آن افزود: اختصاص تسهیلات، به حوزه کشاورزی و دامداری رونقی تازه به چرخ اقتصادی استان می دهد که  قطعا بانک کشاورزی سهم بزرگی در این امر دارد.
مهندس حاجی زاده  با بیان  این  مطلب که سامد پذیرای ملاقات مردمی  کلیه دستگاه های  اجرایی استان می باشد  عنوان کرد: آقای منصور بیگی رییس بانک کشاورزی استان به همراه آقای روشنی مدیر اعتبارات بانک کشاورزی استان برای حل مشکلات و مسائل کشاورزان عزیز استان ، این هفته به مرکز سامد  آمدند.
 رییس شعب بانک کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی استانداری، ضمن تشکر و قدرانی از برگزارکنندگان  ملاقات  بیان کرد: کار جالبی است،  علی الخصوص که درخواست ها تخصصی و غربال شده می باشد.
مهندس منصور بیگی در ادامه افزود: صد درصد فعالیتهای بانک جهت کمک به تولید و صنایع کشاورزی استان است و تمامی منابع مالی برای فعالین در این عرصه می باشد.
رییس شعب بانک کشاورزی استان در خصوص تسهیلات اعطایی قبلی گفت: کلیه بدهی ها، از ۱ الی ۵ سال را تقسیط و تجیمع می کنیم که این عمل در هیچ بانکی انجام نمی شود.
 منصور بیگی درخصوص جرایم بانکی اظهار داشت: به ۶ درصد از جرایم در صورتی که اصل و سود آن تعیین تکلیف شود بخشودگی تعلق می گیرد.