کسب رتبه ی ممتاز معلم اندیمشکی در سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

خورنا: معلم اندیمشکی  در سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری موفق به کسب  رتبه ی ممتاز در این جشنواره شد.
در سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری مقاله خانم فاطمه گرامی نژاد دبیر شاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موفق به کسب رتبه ممتاز گردید.

لازم به ذکر است مقاله علمی ایشان در نشریات خارجی چاپ شده است.