شرکت بیش از ۷۰۰ نفر در مسابقه ی محرم شهرداری اندیمشک

خورنا:بیش از ۷۰۰ دانش آموز در مسابقه داستانی شهرداری با موضوع محرم شرکت کردند

 

این مسابقه خاص پایه های ابتدایی بوده و با مشارکت معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش اندیمشک برگزار گردید.

طبق برنامه اواسط دی ماه در آیینی از برگزیدگان این مسابقه فرهنگی با اهدا لوح و جوایزی تقدیر به عمل خواهد آمد.