موضوع تحریم های ایران دومین دستور کار سنای جدید آمریکا

خورنا یک سناتور ارشد جمهوریخواه اعلام کرد سنای جدید آمریکا که از ابتدای سال جاری میلادی و تحت تسلط جمهوریخواهان تشکیل خواهد شد، موضوع تحریم های جدید علیه ایران را در دومین دستور کاری خود قرار خواهد داد.موضوع تحریم های ایران دومین دستور کار سنای جدید آمریکا

سناتور “مارک کرک” روز گذشته در مصاحبه با شبکه خبری محافظه کار فاکس نیوز با طرح این مساله گفت:” سناتور میچ مک کانل رهبر اکثریت جمهوریخواه سنای جدید گفته است نخستین دستور کار سنای جدید مساله خط لوله نفتی “کی استون” خواهد بود  و مساله تحریم های جدید علیه موضوع هسته ای ایران دومین دستور کار مطرح در سنا خواهد بود.”

گفتنی است طبق قانون ، رهبر اکثریت حاکم بر سنا دستور کارهای این مجلس را تعیین می کند و با توجه به کسب اکثریت ۵۲ کرسی سنا از سوی جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای اخیر در کنگره آنها می توانند دستو کارهای رای گیری این مجلس را تعیین کنند.

در سنای کنونی که تحت تسلط دموکرات ها قرار دارد سناتور هری رید رهبر دموکرات های سنا سال گذشته طرح افزایش تحریم های ایران را که از سوی دو سناتور جمهوریخواه و دموکرات به طور مشترک برای تصویب سنا آماده شده بود به درخواست کاخ سفید از دستور کار طرح در صحن خارج کرد و این طرح بیش از یک سال است که در بایگانی سنا قرار دارد.

سناتور کرک همچنین درباره اولویت های سنای آینده به فاکس نیوز گفت که در سنای جدید جمهوریخواهان موافق و دموکرات ها به اندازه ای خواهند بود که حتی در صورت وتوی رییس جمهور طرح تشدید تحریم های ایران به تصویب برسد.

بر اساس قانون اساسی آمریکا رییس جمهور می تواند یک قانون مصوب کنگره را با توجه به اختیارات ریاست جمهوری وتو کند و اجرا نکند اما در صورت تصویب دوباره دو سوم اعضای کنگره ، آن قانون لازم الاجرا خواهد بود.

سناتور کرک در این باره گفت: ” خبر خوب این است که رای کافی برای تصویب این طرح هم در بین سناتورهای جمهوریخواه و هم در بین دموکرات ها به اندازه کافی وجود دارد. من خودم ۱۷ سناتور دموکرات می شناسم که در زمینه این طرح با من هم عقیده هستند. این چیزی است که ما داریم روی آن کار می کنیم و امیدواریم یک رای دو حزبی بالایی برای آن به دست آوریم.

سناتور کرک برای نمونه به رای مثبت دو سناتور دموکرات “باب منندز” و “چاک شامر” برای تحریم های بیشتر علیه ایران اشاره کرد.

عصر ایران