تولید روزانه ۱۳۰ تن زباله دراندیمشک

خورنا :شهردار اندیمشک: روزانه ۱۳۰ تن زباله در این شهر تولید می شود

محمدرضا پاپی اظهار داشت: این میزان زباله از ۱۴ پست جمع آوری و به خارج از شهر انتقال می یابد.

وی افزود: بخشی از جمع آوری زباله در اندیمشک هنوز به شکل سنتی صورت می گیرد که درصدد هستیم با تجهیز ناوگان خدمات آن را به شکل مکانیزه در آوریم.

مهندس پاپی اظهار داشت که در این ارتباط ۳ دستگاه پرسی زباله خریداری شده و دستگاه های معیوب نیز در نوبت تعمیر قرار گرفته اند.