جلسه هم اندیشی شهرداری خرمشهر و گروه اجتماعی فضای مجازی اندیشه و بیان

خورنا دریک نشست دوستانه جمعی از اعضاء گروه اجتماعی فضای مجازی (( اندیشه و بیان)) بادکتر حویزاوی شهردارمردمی خرمشهر و معاونت مالی و اداری جناب آقای ساعدی و معاونت خدمات شهری جناب آقای طیبی و جناب آقای ادریس پور و سرکار خانم عطشانی دو عضو محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر و جناب آقای امیر سامری مدیر دفتر نماینده محترم در خصوص معضلات شهر و ابهامات موجود در مدیریت خدمات شهری مطرح و تبادل نظر گردید.

در این نشست دوستانه حساسیت و نگاه کارشناسانه فعالان اجتماعی و ورود آنها به بحث خدمات و عمران شهری و بررسی و تحلیل فعالیتهای شهرداری را به فال نیک گرفته و شهردار خرمشهر جناب دکتر حویزاوی از این تبادل افکار و نقد و بررسی استقبال نمود.

دکتر حویزاوی ضمن معرفی سوابق فعالیتهای خود در ۲۵ سال سابقه در شهرداری های استان خوزستان به تک تک سوالات و ابهامات اعضا گروه با درایت و کارشناسانه ومستدل پاسخ داده را ارائه و مورد استقبال و پذیرش حاضرین و منتقدین قرار گرفت.

جناب دکتر حویزاوی در حاشیه این نشست اشاره به لزوم مشارکت عموم شهروندان جهت عمران و پیشرفت و زیبا سازی شهر نمود و پیشرفت و توسعه شهر را در گرو مشارکت عمومی دانست ، در ادامه آقای دکتر حویزاوی ضمن تشکر و قدردانی از حاضرین تداوم این نوع جلسات را از عموم شهروندان خواستار شده و با اشاره به این نکته که المومن مرآت المومن ضمن استقبال از نقدهای سازنده این نوع کرسی آزاد اندیشی در راستای اصلاح جامعه بیان نمود نه اتهام مسئولین.

در پایان جلسه شهردار ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای کلیه اعضا حاضر آمادگی خود را جهت مشارکت عمومی شهروندان – نخبگان و فعالان اجتماعی را اعلام نمودند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.