کشت پاییزه در ۳۰ هزار هکتار از اراضی رامشیر

خورنا مدیر جهاد کشاورزی رامشیر از پایان کشت محصولات پاییزه در این شهرستان خبر داد و گفت: از آغاز کشت محصولات پاییزه تاکنون بیش از ۳۰ هزار از اراضی زراعی شهرستان زیر کشت گندم، جو و کلزا رفته است.

مصطفی هنرمندیان امروز اظهار کرد: محصولات پاییزه اراضی زراعی شهرستان رامشیر در سال زراعی ۹۳ ـ ۹۴ در سطح ۱۶ هزار هکتار گندم آبی، یکهزار و ۸۰۰ جو آبی، ۱۲ هزار هکتار گندم دیم، ۵۰۰ هکتار جو دیم، ۱۳۰ هکتار کلزا آبی زیر کشت رفته است.

وی اضافه کرد: از آغاز کشت محصولات پاییزه تاکنون ۳۰ هزار و ۴۳۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان زیر کشت گندم، جو و کلزا رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی رامشیر تصریح کرد: جهت عملیات کشت بالغ بر یک میلیون لیتر سوخت گازوئیل، ۲ هزار و ۱۰۰ تن انواع بذور بوجاری و ۴ هزار تن انواع کود شیمیایی بین زارعین توزیع شد.

مرجع / فـارس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.