محصولات دیم کشاورزی در رامشیر بیمه شد

خورنا در سال جاری بیش از ۳۰ هزار هکتار انواع محصولات پاییزه در شهرستان رامشیر کشت شده است   و تا کنون نزدیک به ۲۰ هزار هکتاراز ارضی دیم شهرستان رامشیر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

صبح امروز ششمین جلسه شورای کشاورزی شهرستان رامشیر در سالن جلسات فرمانداری برگذار شد.

فرماندار شهرستان رامشیر دراین جلسه که به منظور هماهنگی هر چه بیشتر دستگاههای اجرایی در خصوص  تسهیل انجام عملیات مرحله “داشت” برگزار شد اظهار داشت : در سال جاری بیش از ۳۰ هزار هکتار انواع محصولات پاییزه در شهرستان رامشیر کشت شده است  و با توجه به اینکه مرحله کاشت محصولات به پایان رسیده لازم است در این مرحله نیز حمایت ویژه ای از کشاورزان صورت بگیرد.

سعید فیوضی با بیان اینکه اول دی ماه امسال ۵۰ میلیمتر بارندگی داشته ایم گفت: بارندگی در سال جاری نسبت به پارسال ۳۰ درصد کاهش داشته است گفت :

در ادامه  مدیر جهاد کشاورزی رامشیر با اشاره به اینکه امسال تمام محصولات دیم شهرستان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بر اهمیت مرحله داشت در میزان تولید محمصولات کشاروزی تأکید کرد و افزود : تا کنون نزدیک به ۲۰ هزار هکتاراز ارضی دیم تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

مصطفی هنرمندیان از اختصاص بیش از ۶ هزار تن انواع کودهای پایه به کشاورزان خبر داد و  تصریح کرد: تا کنون قریب به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به کشاورزان تسهیلات بانکی اعطا شده است .

هنرمندیان افزود : نود دستگاه تراکتور در شهرستان رامشیر پلاک گذاری شده اند و  مراحل تشکیل پرونده ۳۶۰ دستگاه تراکتور به منظور پلاک گذاری به پایان رسیده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.