دیدار سر زده شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور در بندر ماهشهر

خورنا شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور در بندر ماهشهر به صورت سرزده دیدار کردند.

به گزارش خورنا، آقای مهندس کمایی شهردار، و مهندس سلطانی رئیس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر و تنی چند از اعضای این شورا، روز گذشته با حضور از محل تمرینات تیم کشتی فرنگی جوانان کشور، بازدید و با کشتی گیران و اعضا کادر فنی و مربیان این تیم دیدار نمودند.

در حاشیه این دیدار صمیمی آقای مهندس سلطانی رئیس شورای اسلامی شهر، طی سخنان کوتاهی، از حضور تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور، ابراز خرسندی نموده و برای موفقیت و قهرمانی و مدال‌آوری آنان دعا نمود.

خاطرنشان می‌گردد این کشتی گیران و مربیان عزیز روز گذشته ناهار میهمان شهرداری بندر ماهشهر بودند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.