پتروشیمی دربی رابرد/نفت باخت

مهدی چاروسایی خبرنگار ورزشی خورنا:درهفته دوازدهم رقابتهای بسکتبال لیگ ملی ایران دریکی ازاین بازیها دربی ماهشهر هردوتیم همشهری به نام های صنایع پتروشیمی ماهشهر وپتروشیمی بندر امام به مصاف هم رفتند.

که درنهایت تیم پتروشیمی بندرامام توانست بانتیجه ۷۵بر۵۳همشهری خودصنایع پتروشیمی ماهشهر راشکست دهدوبرنده دربی ماهشهر شود.

در دیگر بازی این هفته تیم نفت آبادان درقزوین مهمان تیم فولاد هفت الماس قزوین بود که نفتی ها دراین بازی خارج ازخانه نتوانستند نتیجه مناسبی را کسب کنند وبا حساب۸۴بر۷۲نتیجه رو به حریف خود واگذار کردند درنهایت با این نتیجه نفتی ها جایگاه چهارمی خودرا درجدول مسابقات را از دست دادند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.