باید برای گسترش وقف تلاش بیشتری کنیم

خورنا امید حاجتی پیش از ظهر امروز در همایش «یاوران وقف» در تالار مهتاب اهواز اظهار کرد: وقف صدقه جاریه بوده و کسی که واقف است می تواند تا ابد از فواید آن بهره مند می شود. امروزه در تمام کشورهای جهان به توسعه پایدار می پردازند.

وی افزود: برقراری و ایجاد درآمدهای با ثبات یکی از مولفه های آن است که وقف یکی از آن درآمدهای پایدار است که حداقل نوسان را در وقف شکل می دهد.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان تصریح کرد: فرد واقف در دوره های اخیر با برنامه ریزی های خوب اوقاف از جمله بهسازی و بازسازی مردمی حضرت علی ابن مهزیار اهوازی در دوره کوتاه به شرایط قابل قبولی تبدیل شد.

حاجتی در پایان گفت: سهمی که وقف در اقتصاد استان دارد بیش از هزاران میلیارد تومان ارزش های وقف های استان خوزستان است و امیدواریم شاهد توسعه بهتر فعالیت های اوقاف در اقتصاد استان باشیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.