تصاویر تاسف بار از قبرستان هندیجان !

خورنا تصاویر تاسف بار از قبرستان هندیجان !

DSC00015 DSC00018-1 DSC00019 DSC00021DSC00022

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • اعضای شورا و شهرداری شهرستان هندیجان دوست مریضا