فرماندار اهواز:

مسئولان ادارات در خصوص نمایشگاه کتاب خوزستان کوتاهی کردند

خورنا فرماندار اهواز گفت: ارگان های دولتی در خصوص نمایشگاه کتاب خوزستان کوتاهی کردند چراکه باید با وارد کردن مردم به عرصه نمایشگاه فضای فرهنگی استان را تقویت می کردند.

 اسماعیل ارزانی بیرگانی گفت: با توجه به اینکه تعداد کتابفروشی های اهواز کم است برپایی نمایشگاه ها فرصتی برای تقویت فضای فرهنگی استان است.
ارزانی بیرگانی افزود: فرهنگ بدون کتاب وجود ندارد و وقتی کتاب رشد کند شاهد تعالی و ارتقای فرهنگ خواهیم بود. این امر به آسانی مهیا نمی شود و نیازمند حضور همه ارگان های دولتی است که پای کار بیایند و در کنار اداره ارشاد خوزستان به فضای فرهنگی استان کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر محیط سالم فرهنگی در هر جامعه به وجود آید فرهنگ کتاب خوانی گسترش خواهد یافت. بنابراین باید برای حرکت به این سمت تلاش کنیم.
منبع / شوشان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.