تصاویر روزهای مه آلود اهواز

 


روزهای مه آلود – اهواز / عکس: ایسنا – محمدرضا صالحی

روزهای مه آلود – اهواز / عکس: ایسنا – محمدرضا صالحی

 

روزهای مه آلود – اهواز / عکس: ایسنا – محمدرضا صالحی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.