کلنگ مجتمع ورزشی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان به زمین زده شد

خورنا وهاب شیرعلی : کلنگ مجتمع ورزشی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان توسط احمد جعفری نسب فرماندار هندیجان به زمین زده شد.
جعفری نسب در این خصوص اظهار داشت : این مجتمع ورزشی مشتمل بر دو زمین فوتبال ساحلی ، دو زمین والیبال ، یک زمین تنیس و یک سالن مخصوص بانوان می باشد.
جعفری نسب همچنین در این مراسم کلینیک دیابت و آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان هندیجان را افتتاح نمود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.