استعفای شهردار هویزه مورد پذیرش قرار گرفت

خورنا شب گذشته در جلسه ای با استعفای عباس نیسی شهردار هویزه موافقت و یاسر بوعذار با اتفاق نظر اعضا به عنوان سرپرست شهرداری هویزه انتخاب شد.

بوعذار اظهار کرد: با نزدیک شدن به اتمام مدت زمان خدمت نیسی به عنوان شهردار و پایان یافتن ماموریت و عدم تمدید آن از سوی آموزش و پرورش، وی از این سمت استعفا داد.

وی بیان کرد: سرپرست جدید نیز از نیروهای دستگاه شهرداری هویزه است و در پست معاونت خدمات شهری به این ارگان خدمت می کرد.

رئیس شورای شهر هویزه در پایان گفت: با توجه به زحمات عباس نیسی در ارائه خدمت به شهرستان، امیدواریم سرپرست جدید با همان رویه به مردم هویزه خدمت رسانی کند.

منبع / مهر نیوز