ازبدو طراحی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرسایتی جداگانه برای صنایع پایین دستی درنظرگرفته شده بود

خورنا سرمایه گذاران صنایع تکمیلی این منطقه طی جلسه ای با حضور معاون مدیرعامل، مدیر سرمایه گذاری و رئیس برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت سازمان منطقه ویژه، مشکلات و مسائل خود را مطرح و خواستار رفع موانع برای کسب و کار خود شدند .

در این جلسه که با هماهنگی واحد سرمایه گذاری سازمان منطقه ویژه تشکیل شده بود، معاون مدیرعامل این سازمان ضمن تاکید بر اهمیت صنایع پایین دستی در اقتصاد کشور و عزم دولت برای رونق صنایع پایین دستی، گفت: اهتمام به صنایع پایین دستی و رفع مشکلات آنها در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بایستی به عنوان یکی از اولویتهای جدی مد نظر قرار گیرد .

قاسم امیری خاطر نشان کرد: در نظر گرفتن سایتی جداگانه و مستقل، برای صنایع میانی و تکمیلی پتروشیمی در طراحی اولیه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از بدو طراحی، نمایانگر اهتمام به این صنایع و در نظر داشتن زنجیره های پایانی آن بوده است .

وی با اظهار امیدواری به کسب نتایج مطلوب در حرکتهای جدید به سمت توسعه صنایع تکمیلی در کشور، تاکید کرد: هم اکنون صنایع مادر در کشور مستقر شده اند، اما ادامه ی این روند تا حلقه های پایانی زنجیره ارزش، نادیده گرفته شد و یک انقطاع در این زنجیره بوجود آمده است .

امیری، خوراک و تسهیلات را دو مشکل عمده این سرمایه گذاران برشمرد و اظهار کرد: ما در سازمان منطقه ویژه تلاش می کنیم تا مسائل این شرکتها را از طریق معرفی به سیستم بانکی و صندوق توسعه و همچنین پیگیری با واحدهای تامین کننده ی خوراک حل کنیم و شرکتها نیز تمام همت خود را بکار گیرند تا سایر موانع را مرتفع نمایند .

وی ادامه داد: انتظاری که از سرمایه گذاران محترم داریم این است که، سایر مشکلات خود را پشت دو مشکل اصلی، یعنی خوراک و تسهیلات مخفی نکنند و برای به بهره برداری رساندن طرح خود تلاش بیشتری کنند .

معاون مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از همکاران خود خواست تا ضمن بازدید میدانی از پروژه ها، جلسات با مدیران و مسئولین شرکتهای خصوصی پایین دستی منطقه ویژه را به صورت دوره ای و مستمر برگزار و مسائل ایشان را پیگیری کنند .

ماهشهر امروز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.