کمپلکس‌های تنفسی مهم‌ترین علل بروز تلفات در سالن‌های مرغداری‌ است

خورنا با اشاره به مشکلات اصلی مزارع پرورش مرغ گوشتی اظهار کرد: کمپلکس‌های تنفسی به‌دلیل افزایش جوجه‌ریزی که در نتیجه افزایش تعداد واحدهای پرورش و یا افزایش ظرفیت واحدهای موجود بوده و باعث افزایش تراکم می‌شود.

وی اضافه کرد: از مهم‌ترین علل بروز تلفات در سالن‌های مرغداری‌ها، همین کمپلکس‌های تنفسی هستند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور خوزستان تصریح کرد: در زمینه شناسایی عوامل دخیل در ایجاد کمپلکس‌های تنفسی مزارع طیور گوشتی استان و طرح مشترک با دانشکده دامپزشکی با عنوان نقش عوامل ویروسی در ایجاد عفونت‌های تنفسی شایع در ماکیان گوشتی منطقه خوزستان و تعیین ماهیت مولکولی آن‌ها بررسی‌هایی صورت گرفته و برنامه‌هایی در دستور کار داریم

منبع  / فارس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.