کمیسیون های تخصصی شورای شهر اهواز تقویت می شوند

خورنا رئیس شورای شهر اهواز گفت: یکی از اولویت های مهم هیئت رئیسه جدید شورای شهر، تقویت کمیسیون های تخصصی این شورا برای خدمت بیشتر به مردم است.

حجت الاسلام قربانعلی سعادت نیا شامگاه چهارشنبه در نشست با شهردار و مدیران مناطق هفت گانه شهرداری اهواز اظهار کرد: این جلسه، دومین جلسه ای است که در سال دوم شورای چهارم در راستای همفکری و همدلی شورا با مجموعه شهرداری برگزار می شود، در جلسه اول میزبان شهردار و معاونان وی و در این جلسه میزبان شهردار و مدیران مناطق هفت گانه شهرداری هستیم، جلسه آتی نیز به مدیران سازمان های مختلف شهرداری اختصاص خواهد یافت.

سعادت نیا، هدف از این جلسات را ارتباط مستمر و هماهنگی و تعامل بین مجموعه شورا و شهرداری دانست و بیان کرد: شورا در ابعاد سیاست گذاری و نظارت و شهرداری در بعد اجرایی باید با یکدیگر همسو و هماهنگ باشند که خمیر مایه اصلی تشکیل چنین جلساتی نیز همین موضوع است.

وی با تاکید بر توجه ویژه به تقویت کمیسیون های تخصصی شورای شهر اهواز بیان کرد: بنا و اساس فعالیت های هیئت رئیسه جدید شورا تقویت کمیسیون ها است، معاونان شهردار و مدیران مناطق و روسای سازمان های مختلف شهرداری مکلف به حضور در جلسات کمیسیون ها هستند، چرا که اگر نقصی در روند خدمات رسانی به شهروندان در حیطه وظایف شهرداری مشاهده شود مقصر اصلی کمیسیون مربوطه خواهد بود.

سعادت نیا ادامه داد: سیاست گذاری و نظارت به شورا سپرده شده است پس چه لزومی به انتقاد از شهرداری است وقتی هنوز در کمیسیون های مربوطه نواقص بازبینی نشده اند و تمهیداتی اندیشیده نشده است؟ هر شخصی موظف است وظیفه خود را به بهترین نحو انجام دهد و اگر در اجرا نقصی دید گوشزد نماید اما هیچ شخصی نباید اشکالاتی را که متوجه خود است به گردن دیگری بیندازد.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز، «آموزش» را اصلی ترین عنصر در مدیریت شهری دانست و گفت: خارج از بدنه شهرداری و در بخش آموزش شهروندی و درون بدنه شهرداری همیشه و در همه حال نیازمند آموزش هستیم تا هم کارکنان شهرداری در راستای انجام درست وظایف خود آموزش ببینند و هم شهروندان با حقوق شهروندی خود و وظایف شهروندانه خود از طریق آموزش آشنایی پیدا کنند.

وی، وظیفه شورا و شهرداری را بسترسازی مناسب برای سرمایه گذاری دانست و گفت: منکر مشکل بیکاری نیستیم اما باید بدانیم برای بالا بردن آمار اشتغال نیازمند بسترسازی مناسب برای سرمایه گذاری هستیم، به طور  مثال اگر بنکداران به دو شعبه افزایش بیابند خود به خود آمار اشتغال نیز افزایش می یابد، اگر در شهر آرامش و امنیت را حکمفرما کنیم سرمایه گذار شهامت سرمایه گذاری را می یابد.

حجت الاسلام و المسلمین سعادت نیا تصریح کرد: اگر شهردار و مجموعه شهرداری نتوانند به وظایف خود عمل کنند یکایک اعضای شورا به عنوان سیاست گذاران و ناظران و نمایندگان مردم مسئول هستند، ظرفیت های خدمات رسانی به شهروندان باید تعریف و آماده شوند و از این فرصت اندک برای تقویت خود و نه تضعیف و زیرسوال بردن دیگران باید بهره ببریم.

وی با تعبیر نقش مدیران مناطق به سربازان خط مقدم شورا اضافه کرد: باید با این افراد تعامل و همدلی ایجاد شود تا بتوان نامی نیک از شورای چهارم در اذهان عمومی باقی گذاشت.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز حمایت همه جانبه و قاطع خود و اعضای این شورا را از شهردار اهواز، معاونان وی، مدیران مناطق و روسای سازمان های شهرداری در راستای خدمات رسانی مطلوب تر و بیشتر به شهروندان اعلام کرد.

مرجع / مـهـر – خوزنیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.