شهرانی : برق مدارس شهرستان شوشتر به علت بدهی قطع می شود

خورنا رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان شوشتر در گفتگو با خبرنگار سایت خبری پیک شوشتر گفت : برق مدارس شهرستان شوشتر به علت بدهی قطع می شود .

احمد شهرانی افزود : مدارس شوشتر بیش از دویست میلیون تومان بدهی برق دارند که این بدهی قسط بندی شده بود ولی آموزش و پرورش توانست فقط یک قسط را به اداره برق پرداخت نماید .

وی خاطرنشان کرد : آموزش و پرورش با کمبود شدید اعتبارات روبرو است و قادر به پرداخت بدهی اقساط برق مدارس را ندارد .

شهرانی تصریح کرد : اخطاریه قطعی برق مدارس شوشتر به آموزش و پرورش رسیده است و به زودی برق مدارس شهرستان شوشتر که بدهی دارند قطع خواهد شد .

رئیس اداره آموزش و پرورش شوشتر گفت : اگر خیرین و اولیاء دانش آموزان به یاری مدارس نشتابند نه تنها برق مدارس قطع می شود بلکه مدارس شوشتر با مشکلات بیشتری روبرو می شوند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.