دانشگاه آزاد ۱۳ خرداد تعطیل است

خورنا: به گزارش مهر، دانشگاه آزاد تعطیلی روز شنبه ۱۳ خرداد را به واحدهای تابعه این دانشگاه اعلام کرده است.

پیش از دکتر محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شده بود فعالیت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی روز ۱۳ خرداد ماه تعطیل است اما در عین حال معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تعطیل نیست و کلاس ها باید در روز شنبه ۱۳ خرداد دایر باشند.