بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی ماهشهر در نیمه نخست امسال آغاز به کار می کند

خورنا: مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان گفت: بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی تامین اجتماعی ماهشهر در نیمه نخست امسال آغاز به کار می کند و اول مهرماه با حضور مسوولان کشوری و استانی به طور رسمی موردبهره برداری قرار می گیرد.

دکتر’داریوش پناهی زاده’ افزود: تجهیزات این بیمارستان که۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد در حال نصب می باشد و امید است با شروع به کار آن در ماه های آینده، یکی از آرزوهای مردم ماهشهر محقق شود.

به گزارش ایرنا، وی در خصوص تامین نیروی متخصص مورد نیاز این بیمارستان گفت: از مجموع ۳۸۲ نفری که قرار است از طریق آزمون سراسری جذب مدیریت درمان تامین اجتماعی شوند، ۱۳۸ نفر به بیمارستان ماهشهر اختصاص دارد و در سال آینده نیز مجوز دیگری برای جذب نیروهای مورد نیاز این بیمارستان دریافت خواهیم کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • یه ماهشهری بله درسته ولی ایشان باید خبرشان را تصحیح کنند: همه نفرات انتخاب شده برای بیمارستان بیمه ماهشهر از بهبهان و اطراف آن هستند و انگار که نه انگار جوانان ماهشهر وجود دارند!!! عجب شهری داریم ما !!!!!!!!