واگذاری کلیه واحدهای مسکن مهر هندیجان تا پایان امسال

خورنا: استاندار استان خوزستان در سفر استانی به هندیجان گفت: ۵۶۰ واحد مسکن مهر در هندیجان تا آخر سال ۹۱ به متقاضیان واگذار می شود.

جعفر حجازی استاندار خوزستان ادامه داد: ساخت مسکن مهر بالای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که در پایان تابستان امسال به اتمام می رسد و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی افزود: ۲۵۲ واحد مسکونی دیگر که ۷۵ درصد پیشرفت داشته، در آینده ای نزدیک به متقاضیان واگذار می شود.

حجازی خاطر نشان کرد: در صورتی که تعاونی های مسکن مهر تمام تلاش خود را بکنند، همه واحد ها تا پایان سال ۹۱ به اتمام رسیده و واگذار خواهند شد.